Från idé
 
Till lösning
Ide
Lösning
Code 66 är ett litet konsultföretag som inriktar sig på att göra lättanvända och funktionella lösningar på komplicerade problem. Vår målsättning är att ta tillvara varje kunds unika kunskap inom hans eller hennes affärsområde, och bygga ett system utfrån kundens perspektiv. Att utveckla system i samarbete med beställare och användare gör att systemen blir ett hjälpmedel och ej en belastning för kunden.

Våra specialområden är programutveckling, främst för Apple Macintosh, interaktiva webbplatser med databaskopplingar, processtekniska systemlösningar, utveckling inom grafisk industri och nätverkslösningar.