Kundens problem
 
Vår lösning

Code 66 har god kunskap inom området nätverk, och har dessutom bra kontakter med ledande leverantörer av nätverksutrustning och nätverksinstallationer.

Det behövs inte alltid en enorm investering för att förbättra prestanda eller funktionalitet. Det räcker med att man letar upp den allvarligaste flaskhalsen, åtgärdar den, och man kan vinna väldigt mycket prestanda och minska risken för felaktigheter i kommunikationen.