Kundens förfrågan
 
För oss att lösa

Code 66 har förmågan att lyssna på kundens önskemål och idéer, och sedan förverkliga dessa på ett sätt som gör att kunden verkligen får det som önskades, och inte det som systemsäljaren ansåg att kunden behövde. Grundtanken är att kunden har en idé, som man förädlar, förverkligar och driftsätter. Vissa kunder har mer kunskap inom IT-området, andra mindre, men alla har full kompetens inom sitt affärsområde.

- "De bästa IT-system är de system som man inte märker, d.v.s de är en sådan naturlig och följsam del av verksamheten att man inte ens tänker på att de finns."